عنوان مقاله

(Fronius) فرونیوس در چشم انداز “24 ساعت با خورشید”، آینده‌ای که در آن 100% از نیازهای انرژی جهان توسط منابع تجدیدپذیر تحت پوشش قرار می‌گیرد، چندین راه حل برای انقلابی در صنعت انرژی ارائه می‌دهد. اینورترهای جدیدFronius Primo GEN24 Plus و Fronius Symo GEN24...