مشخصات وب سایت

کی پی سولار مهرآباد

کرمان ،خیابان قره نی ،خیابان ناظر زاده

مدیر عامل :محمدعلی پور امیری

ایمیل : iran@kpv-solar.com

تلفن: 02175981910

فاکس: 02186088255

شماره ثبت: 494857

شناسه ملی: 14005986715